Velg en side

HJERTERÅ

  • YouTube
  • Spotify

Om Hjerterå

Sent i 2012 kom Hjer­te­rå som et friskt pust inn på den norske musikk­sce­nen med sin­ge­len Svane­san­gen, og det påfølgende albu­met Nesten Som Dæ (Finito Baca­lao Records). Fulle av over­skudd og spille­gle­de blan­der Hjer­te­rå rock, pop, vise­sang, humor og alvor. Bandet består av Johan Aar­stein, Tarjei Anton­sen, Rikard Toften Holst og Roger Tun­heim Jakob­sen. Gjen­nom en rekke opp­tre­de­ner rundt om i landet har Hjer­te­rå etab­lert seg som en solid og spen­nen­de live­band.

I 2016 slapp Hjerterå kon­sep­t­al­bu­met Bal­la­den om Jonny og Jea­net­te – hvor Ishavs­byen Tromsø brukes som bak­tep­pe for å for­tel­le et slags skjebne­dra­ma. Albu­met ble svært godt mot­tatt blant kri­ti­ke­re; blant annet skrev Helge Skog for Feed­back at «Hjerterå med dette albu­met tar steget opp i den norske elite­divi­sjonen».

Til tross for at Hjerterå har til gode å bli et kjent navn for den jevne nord­mann, har bandet et tro­fast pub­li­kum – som uten tvil vil vokse med tida.

Hjerterå – Balladen om Jonny & Jeanette

Anmeldelser av
«Balladen om Jonny og Jeanette»

Terningkast 5 «Et impo­ne­ren­de stykke musikk som enga­sje­rer både følel­ser og tanke­virk­som­het.»
Helge Skog, sep­tem­ber 2016.
Feed­back

«En reise i kjær­lig­het gjen­nom for­tel­ler­kunst. (…) Uhyre bra!»
Ole Morten Wil­helm­sen, mai 2017
The Wil­helm­sens

«En riktig skatt av under­fun­di­ga texter och fina musi­ka­lis­ka arran­ge­mang.»
Ker­stin Viman, sep­tem­ber 2016
Ker­stin’s Coun­try Music Blog

FINITO BACALAO RECORDS
post@finitobacalaorecords.com

HJERTERÅ © 2023